Ere lid: W.A. van EK
Lid van verdienste: R. Kom & H.H. Rutten

Dagelijksbestuur:
Voorzitter: Waarnemend M. Hardeman, email: voorzitter@edelzangerbennekom.nl
Secretaris: P.A. van Kruistum, email: secretaris@edelzangerbennekom.nl
Penningmeester: M. Hardeman, email: penningmeester@edelzangerbennekom.nl

2e Voorzitter:Vacant
2e Secretaris: Vacant
2e Penningmeester: T. Verhagen, email: penningmeester2@edelzangerbennekom.nl

Verenigingssecretariaat: P.A. van Kruistum, email: secretaris@edelzangerbennekom.nl

Algemeen commissaris: H.H. Rutten  email: h.rutten14@upcmail.nl

Wedstrijdsecretaris: W.A. van Ek email: ttsecretaris@edelzangerbennekom.nl

Ringencommisaris: P. Kroesbergen email: ringen@edelzangerbennekom.nl

 

Vogelvereniging “De Edelzanger”,

Post adres:

Geldersbenedeneind 2

3907KW VEENENDAAL.

 

 

Ledenadministratie:
M. Hardeman, email: ledenadm@edelzangerbennekom.nl
Aanmelden nieuwe leden: uitsluitend bij de ledenadministratie.
Opzegging van het lidmaatschap: uitsluitend bij de ledenadministratie.

Bankrekening: Rabobank Bennekom: rek. nr: NL46RABO0307074455 t.n.v. “De Edelzanger” Bennekom.