Bestuur


Ere lid:
W.A. van EK

Lid van verdienste:
G.H. Beekhuizen
C. Intrabartolo
R. Kom
A. Peelen
H.H. Rutten
F.C. Smit
H. de Zwart

Dagelijksbestuur:
Voorzitter: Waarnemend M. Hardeman, email: voorzitter@edelzangerbennekom.nl
Secretaris: P.A. van Kruistum, email: secretaris@edelzangerbennekom.nl
Penningmeester: M. Hardeman, email: penningmeester@edelzangerbennekom.nl

2e Voorzitter:Vacant
2e Secretaris: J. van Velthuizen, email: secretaris2@edelzangerbennekom.nl
2e Penningmeester: T. Verhagen, email: penningmeester2@edelzangerbennekom.nl

Verenigingssecretariaat: P.A. van Kruistum, email: secretaris@edelzangerbennekom.nl

Algemeen commissaris: H.H. Rutten  email: h.rutten14@upcmail.nl

Wedstrijdsecretaris: W.A. van Ek email: ttsecretaris@edelzangerbennekom.nl

Ringencommisaris: P. Kroesbergen email: ringen@edelzangerbennekom.nl

 

Vogelvereniging “De Edelzanger”,

Post adres:

Geldersbenedeneind 2

3907KW VEENENDAAL.

 

 

Ledenadministratie:
M. Hardeman, email: ledenadm@edelzangerbennekom.nl
Aanmelden nieuwe leden: uitsluitend bij de ledenadministratie.
Opzegging van het lidmaatschap: uitsluitend bij de ledenadministratie.

Bankrekening: Rabobank Bennekom: rek. nr: NL46RABO0307074455 t.n.v. “De Edelzanger” Bennekom.