Ere-voorzitter: A.M. Heiwegen
Ere lid: W.A. van EK
Lid van verdienste: R. Kom & H.H. Rutten

Dagelijksbestuur:
Voorzitter: Waarnemend M. Hardeman, email: voorzitter@edelzangerbennekom.nl
Secretaris: P.A. van Kruistum, email: secretaris@edelzangerbennekom.nl
Penningmeester: M. Hardeman, email: penningmeester@edelzangerbennekom.nl

2e Voorzitter:Vacant
2e Secretaris: Vacant
2e Penningmeester: T. Verhagen, email: penningmeester2@edelzangerbennekom.nl

Verenigingssecretariaat: P.A. van Kruistum, email: secretaris@edelzangerbennekom.nl

Algemeen commissaris: H.H. Rutten  email: h.rutten14@upcmail.nl

Wedstrijdsecretaris: W.A. van Ek email: ttsecretaris@edelzangerbennekom.nl

Ringencommisaris: P. Kroesbergen email: ringen@edelzangerbennekom.nl

 

Verenigingsgebouw:
Vogelvereniging “De Edelzanger”,
Laarweg 80a,
6721 DG Bennekom,

Maandagavond is om de week het verenigingsgebouw open van 19.00 tot 22.00 uur.

Zie de agenda voor de juiste openingsavonden.

Het gebouw is in de maanden juli en augustus gesloten.

Beheerscommissie Clubgebouw
Coördinator: T. Verhagen email: planning@edelzangerbennekom.nl.
Beheerder: G.H. Beekhuizen

Ledenadministratie:
M. Hardeman, email: ledenadm@edelzangerbennekom.nl
Aanmelden nieuwe leden: uitsluitend bij de ledenadministratie.
Opzegging van het lidmaatschap: uitsluitend bij de ledenadministratie.

Bankrekening: Rabobank Bennekom: rek. nr: NL46RABO0307074455 t.n.v. “De Edelzanger” Bennekom.