De leden avonden van De Edelzanger Bennekom worden gehouden in zaal ’t schot bij de Kaasboerderij Hoekelum edeseweg 122 in bennekom.

De volgende avonden zijn gepland:

maandag 7 Maart Jaarvergadering

4 april

2 mei

13 juni

2 juli BBQ vanaf 1600 uur voor aangemelde leden

5 september ledenvergadering

3 oktober

7 november inleveren inschrijfformulier TT2022

12 december

Aanvang van de ledenavonden is 19:00 uur, sluiting 22:00 uur